Euro ucieka złotówce i Polsce

Euro ucieka złotówce i Polsce

Jeszcze w kwietniu 2018 roku kurs euro momentami kształtował się na poziomie poniżej 4,10 zł, ale w kolejnych latach taki stosunek EUR/PLN był już tylko wspomnieniem. 

Oczywiście odnotowywano liczne wahania, ale zauważalny był trend wzrostowy. Dlaczego euro drożeje względem złotówki?

Przyczyny spadku wartości złotego względem Euro

W marcu 2022 euro osiągnęło wartość blisko 4,90 zł, lecz potem nastąpił delikatny spadek i pod koniec września za jednostkę tej waluty trzeba zapłacić około 15 groszy mniej. Także inne wiodące waluty – dolar amerykański oraz frank szwajcarski – stopniowo umacniają się w stosunku do polskiego pieniądza. Czemu tak się dzieje? Niekorzystna sytuacja złotówki wynika zarówno z czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Spośród przyczyn zewnętrznych należałoby wymienić podnoszenie stóp procentowych przez FED, który wcześnie zaczął w tym kierunku działać, ograniczając w ten sposób podaż dolara, co zwiększyło jego wartość. Dolar umacniał się względem euro, co z kolei automatycznie ciągnęło w dół złotówkę. Konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą i wynikające z tego trudności gospodarcze także nie sprzyjają poprawianiu notowań.

Natomiast do wewnętrznych źródeł takiego stanu rzeczy należą między innymi znaczny wzrost podaży pieniądza i spóźnione poczynania Rady Polityki Pieniężnej. Pieniądza w obiegu przybyło, prowadzona jest luźna polityka fiskalna, a stopy procentowe bardzo długo utrzymywały się na zbyt niskim poziomie, przez co inflacja wymknęła się spod kontroli. Działania rządu z tymi podejmowanymi przez RPP się rozmijają, co też powoduje, że wskaźnik CPI rośnie. Inflacja jest bardziej dotkliwa niż w wiodących krajach UE.

W portalu numizmatyka.pl znajdziesz wszystko co powinieneś wiedzieć na temat euro.

Dlaczego w Polsce nie wprowadzimy euro?

Wielu zastanawia się, czy nie lepiej byłoby wprowadzić w Polsce euro. Proces ten jest jednak skomplikowany, a data jego realizacji określona nie została. Aktualnie Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, które muszą być wypełnione, aby móc ubiegać się o przyjęcie euro. Negatywnie zostały ocenione kryteria stabilności cen, kursu walutowego oraz konwergencji długoterminowych stóp procentowych. Dlatego w najbliższym czasie nie można oczekiwać, że wymienimy walutę na euro w Polsce.